Radca Prawny

Kredyty we frankach szwajcarskich: Szansa na rekompensatę po latach walki

Niedawno, w dniu 15 czerwca bieżącego roku, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok o doniosłym znaczeniu, korzystnie wpływającym na osoby obciążone kredytem hipotecznym we franku szwajcarskim. Ta decyzja triumfuje nad bankami, ale równocześnie przynosi ulgę i nadzieję wielu kredytobiorcom. Wyrok ten będzie stanowił ważne wsparcie dla krajowych orzecznictw w sporach sądowych pomiędzy bankami a frankowiczami, z których większość stanowią członkowie mniejszości niemieckiej.

Przez lata frankowicze walczyli o sprawiedliwość, a decyzja Trybunału przyniosła im ulgę i nadzieję na uzyskanie rekompensaty za niesprawiedliwe warunki umów kredytowych. Wyrok ten może zachęcić ofiary nieuczciwych umów kredytowych do podjęcia działań prawnych, gdyż banki nie będą już mogły żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Do tej pory tylko około 100 tysięcy spośród 800 tysięcy osób posiadających kredyty we frankach szwajcarskich złożyło pozwy przeciwko bankom. Jednakże, spodziewa się, że liczba ta znacząco wzrośnie wkrótce.

Wyrok Trybunału wyjaśnia, że po unieważnieniu umowy kredytowej konsument może domagać się zwrotu kapitału, rat, opłat, prowizji i składek ubezpieczeniowych. Jednakże, przepisy UE nie regulują skutków unieważnienia umowy z powodu nieuczciwych warunków. Decyzje w tej sprawie zostają podjęte przez państwa członkowskie, o ile są zgodne z celami dyrektywy. Trybunał podkreślił, że możliwość dochodzenia przez konsumenta roszczeń wobec banku przekraczających zwrot miesięcznych rat nie narusza celów dyrektywy. Taka możliwość działa odstraszająco na banki, które unikają zawierania nieuczciwych umów z konsumentami.

Wcześniejsze klauzule umowne, które były stosowane przez banki i pozwalały na jednostronne regulowanie wysokości rat kredytu według kursów ustalonych przez bank, zostały uznane za niedozwolone. Trybunał zauważył, że takie klauzule naruszają dobre obyczaje i prowadzą do nieważności umowy.

Dzięki tej decyzji, kredytobiorcy mają teraz szansę na zwrot nadpłaconych kwot, gdyż umowę kredytu traktuje się tak, jakby nigdy nie została zawarta. Banki muszą zwrócić kredytobiorcom nadwyżkę nad kapitałem udzielonym w kredycie.

Decyzja Trybunału stanowi kamień milowy dla frankowiczów, którzy teraz mogą liczyć na sprawiedliwość i rekompensatę za nieuczciwe umowy kredytowe. Osoby zainteresowane analizą umowy pod kątem klauzul niedozwolonych mogą skorzystać z darmowej analizy, którą oferuje mecenas Łukasz Kuczyński. Zapraszamy do kontaktu.

Źródło do pełnego artykułu autorstwa radcy prawnego Łukasza Kuczyńskiego: Link do artykułu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *