Radca Prawny

Czy gotówka jest nam w ogóle potrzebna?

Czy gotówka jest nam w ogóle potrzebna? Mimo że pieniądz elektroniczny jest dziś coraz bardziej popularny, to w dalszym ciągu w użyciu są płatności gotówkowe. Istnieje jednak limit, który reguluje, ile można płacić gotówką w transakcjach między przedsiębiorcami.

 

Ograniczenia W Płatnościach Gotówkowych Między Przedsiębiorcami

 

Zgodnie z art. 19 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, płatności związane z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy muszą odbywać się za pośrednictwem rachunku płatniczego. Limit tego rodzaju płatności wynosi 15 tys. zł lub równowartość w przypadku transakcji między przedsiębiorcami. W przypadku płatności w walutach obcych, przelicza się je na złote według kursu ogłaszanego przez NBP.

 

Polski Ład: Obniżenie limitów płatności gotówkowych

 

Ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmniejszenie limitu płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami z 15 tys. zł do 8 tys. zł, które miało wejść w życie 1 stycznia 2024 r. Jednak ustawą z 16 czerwca 2023 r. te zmiany zostały uchylone.

Co to oznacza?

Limit płatności gotówkowych przedsiębiorców nadal wynosi 15 tys. zł, a konsumentów nie obowiązują limity płatności gotówkowych. Zmniejszenie tych limitów mogłoby wpłynąć negatywnie na przedsiębiorców, zwłaszcza na mikroprzedsiębiorców, rzemieślników i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, którzy często korzystają z gotówki.

 

Gotówka nadal konieczna

 

Brak możliwości płacenia gotówką mogłoby ograniczyć drobny handel, zwłaszcza w branżach gastronomicznej i spożywczej. Wprowadzenie limitów płatności gotówkowych dla konsumentów mogłoby również generować dodatkowe koszty transakcyjne, co zniechęciłoby niektórych do korzystania z usług bankowych. Ponadto, wielu ludzi, zwłaszcza starszych, nadal preferuje gotówkę. Dlatego od 1 stycznia 2024 r. przepisy dotyczące płatności gotówkowych pozostaną niezmienione: przedsiębiorcy będą mogli płacić gotówką do 15 tys. zł, a dla konsumentów nie będzie limitów płatności gotówkowych.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie w napisanym przez Jarosława Kuczyńskiego artykule na stronie 

Wochenblatthttps://wochenblatt.pl/pl/polski-platnosci-gotowkowe-zapytaj-prawnika/