Polityka Prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w
tym danych osobowych oraz cookies.

1. Informacje ogólne
Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://kuczynski.legal 

Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest:
Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Kuczyński ul. Ozimska 48/59, 45-368 Opole,
Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: lukasz[małpa]legal, numer kontaktowy: 505 983 977
Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych
podanych dobrowolnie w Serwisie.

Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

 • Prowadzenie newslettera
 • Obsługa zapytań przez formularz
 • Prezentacja oferty lub informacji

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w
następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora


Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji
(certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie,
zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na
docelowym serwerze.
Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w
taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać.

 

Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera. Hasła użytkowników są

przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest
możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie
przechowywania haseł użytkowników. W serwisie jest stosowana autentykacja
dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową formę ochrony logowania do Serwisu.
Operator
okresowo zmienia swoje hasła administracyjne. W celu ochrony danych Operator regularnie
wykonuje kopie bezpieczeństwa.

Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja oprogramowania,
wykorzystywanego
przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w
szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl


4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych


W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym
odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do
zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
firma hostingowa na zasadzie powierzenia upoważnieni pracownicy i współpracownicy,

którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony firmy, świadczące usługi
marketingu na rzecz Administratora.

Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do
wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o
prowadzeniu rachunkowości).
W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą
przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
a) dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
b) ich sprostowania,
c) usunięcia,
d) ograniczenia przetwarzania,
e) przenoszenia danych.


Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wobec
przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie
będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych
podstaw do przetwarzania
, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w
szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w
ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu
bezpośredniego.

Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o
ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile
zostaną one podane. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie
czasu, adres IP). Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą

powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz.
W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony
zawierającej formularz. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z
funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia
serwisowego lub kontaktu handlowego
, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis
formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora


Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są
wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe


Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics
(Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych
osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu
ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
W zakresie informacji o preferencjach
użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i
edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
https://www.google.com/ads/preferences/ Operator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana
korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie
map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim
zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą.

W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do
użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej
podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.


8. Informacja o plikach cookies
Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają
nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer
. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.


Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie
musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
usunięcia przez Użytkownika.


Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także
automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera
pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Serwisu.


Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane
mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności
dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w
USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).


9. Zarządzanie plikami cookies – cofnięcie zgody


Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów
uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w
skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę
internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 • Edge
 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera
 • Urządzenia mobilne:
 • Android
 • Safari (iOS)
 • Windows Phone