Radca Prawny

Umorzenie zaległości podatkowych z urzędu

Umorzenie zaległości podatkowych: Czy to realne i jakie są warunki?

Często zastanawiamy się, czy istnieje możliwość umorzenia zaległości podatkowych, oraz jak przebiega ta procedura. Zobowiązania podatkowe dotyczą nas wszystkich i wynikają z konstytucyjnego obowiązku uiszczenia należności publicznoprawnych, czyli podatków. Zwykle zobowiązania te wygasają po dokonaniu opłaty podatku, lecz istnieją wyjątki.

Zgodnie z art. 59 § 1 pkt 8 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe może być umorzone, całkowicie lub częściowo, na podstawie decyzji organu podatkowego. To umorzenie może zostać zastosowane z inicjatywy organu lub na wniosek strony, spełniającej określone warunki. Niemniej jednak, nie każdy wniosek skutkuje umorzeniem, choć jest to możliwe.

Umorzenie na wniosek podatnika lub z inicjatywy organu podatkowego

Na podstawie uzasadnionego wniosku podatnika, organ podatkowy może zdecydować o umorzeniu zobowiązania podatkowego, jeśli istnieje ważny interes podatnika lub interes publiczny. Ten proces obejmuje także umorzenie odsetek za zwłokę oraz opłat prolongacyjnych. Jednak decyzja ta wymaga aktywnego udziału strony.

W sytuacjach, gdy dłużnik nie będzie w stanie spłacić swojego zadłużenia, organ podatkowy może zdecydować o umorzeniu zaległości na mocy własnej decyzji. To zapobiega dalszym kosztom związanym z odzyskaniem trudnych do ściągnięcia długów.

Należy podkreślić, że ta decyzja jest uznaniowa i nie zawsze prowadzi do umorzenia zobowiązania. Organ podatkowy ma prawo, ale nie obowiązek, do umorzenia zaległości.

Przypadki umorzenia zobowiązania podatkowego

Umorzenie zaległości podatkowych ma miejsce w następujących przypadkach:

  1. Gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że egzekucja nie przyniesie kwoty przewyższającej koszty egzekucji.
  2. Kwota zaległości nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (obecnie 80 zł).
  3. Kwota zaległości nie została spłacona w postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym, albo sąd oddalił wniosek o upadłość.
  4. Podatnik zmarł, nie mając majątku lub majątek ten nie podlega egzekucji, a wartość codziennych przedmiotów domowego użytku nie przekracza 5000 zł, i brak innych spadkobierców niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego.

Podsumowanie: Czy umorzenie poprawi sytuację?

Umorzenie zaległości podatkowych to często ostateczność, związana z trudną sytuacją finansową dłużnika. Stąd, wracając do pytania z tytułu, umorzenie jest możliwe, ale niekoniecznie gwarantuje znaczącą poprawę sytuacji dłużnika.

Masz pytania związane z umorzeniem zaległości podatkowych? Skontaktuj się z nami!

+48 505 983 977 / +48 505 983 976

lukasz@kuczynski.legal / jaroslaw@kuczynski.legal

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oryginalnym artykule autorstwa Łukasza Kuczyńskiego na stronie WHCHENBLATT.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *